ProjectOmschrijving
Saffier De Residentie Herinrichting sfeerkamers Lozerhof
SGK Special Olympics
Jeugdformaat/De Jutters  Sport en Bewegen tijden Vakanties
Wegelaergroep Vervanging Rolstoelbus
Clubhuis De Mussen Herinrichting multifuncuntionele Gymzaal De Mussen
Welzijn Scheveningen Solleveld Seniorenkamp 2012
Exodus Den Haag D Theaterproject Zware Deuren
Ghanatta Gezond met Radiodokter
Zebra/ Xtra Dementie in verschillende culturen