ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Een ANBI is een instelling met een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling. De Belastingdienst kan de ANBI-status op verzoek toewijzen. Stichting Haags Groene Kruis Fonds heeft een ANBI-verklaring. Aanvragende instellingen kunnen wellicht ook in aanmerking komen voor de ANBI-status.

 

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen. Dit doet u door een aanvraagformulier in te vullen.

U kunt dit aanvraagformulier aanvragen bij de BelastingTelefoon.

 

U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij:

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch

ANBI Team

Postbus 70505

5201 CG ‘S-HERTOGENBOSCH

 

Voor meer informatie:

www.anbi.nl/anbi/wetgeving/

 

Andere fondsen actief op het gebied van Zorg en Welzijn zijn o.a.:

Fonds 1818

Oranje Fonds

Stichting Boschhuysen

Nationaal Ouderen Fonds

Fonds Sluyterman van Loo

Skanfonds